Coaching

Personlig coaching

Personlig coaching angår dig og det emne, du gerne vil blive klogere på. Det er alene dig, der vælger, hvad vores samtale skal handle om. Vi udforsker emnet sammen, og efterhånden vil du opnå en større forståelse for situationen, dig selv og de veje, du kan gå.

Værdisamtaler

Coaching behøver ikke at handle om at sætte sig mål og nå dem. Man kan også ønske sig en dybere forståelse for egne eller fælles værdier. Værdier er grundlæggende for vores måde at leve på og for de valg, vi træffer. Derfor kan det være særdeles relevant at afklare og prioritere sine værdier.

Teamcoaching

Sportsfolk, studerende, ansatte og ledere kan alle have brug for teamcoaching. Det giver eksempelvis mulighed for at afklare værdier, roller og mål. Elementer, der er altafgørende for at lykkes i fællesskab.